HESAP OLUŞTUR

*

*

*

*

*

*

ŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

*

Arman Hukuk Bürosu;  Genç, dinamik ve alanına hakim bir kadro ile icra takiplerini en hızlı şekilde neticelendirmek için tüm enerjisini müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. Yapılan icra takiplerine ilişkin hukuki ve cezai bütün davaları en kısa zamanda başlatarak; takibin yanında hukuk ve ceza davalarının baskısını da her şekilde borçluya hissettirmekte ve takibin en kısa zamanda neticelenmesini sağlamaktadır.

Arman Hukuk Bürosu’nda, her türlü(çek,senet,ipotek,rehin vs.) alacaktan kaynaklanan borçların takip ve tahsilatı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca boçlularla ilgili borçtan kurtulma da dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları yürütülmektedir. Ayrıca takiplere ilişkin olarak, takiplerin semeresiz kalmaması için, ticareti terk davaları, alacaklıyı zarara sokmak kasdı ile borçlunun yaptığı malvarlığına ilişkin tüm devirler ve tasarrufların iptali davaları ve buna ilişkin ceza davaları dahil olmak üzere bir alacağın tahsil edilebilmesi için gerekli tüm davalar en kısa zamanda ve en kapsamlı şekilde büromuzca başlatılmakta ve yürütülmektedir.

 • İcra Müdürlüklerinde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili,
 • İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri,
 • Kambiyo Senedine Dayalı Takipler,
 • İpoteğin veya Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takipleri,
 • İtirazın İptali Davaları,
 • Menfi Tespit Davaları,
 • İstirdat Davaları,
 • Borca ve Takibe İtiraz Davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,Ticareti terk davaları,
 • Alacaklıyı zarara sokmak kasdı ile malvarlığını eksiltme ceza davaları,
 • Kendi mevcudunu eksiltme, ceza davaları,
 • Hileli iflas davaları
TOP